Foto Janez Klenovsek.jpg

PRIJAVA ZA UMETNIKE ARTIST APPLICATION

Si umetnica / umetnik? Še nisi star/a 35? Še nisi razstavljal/a v naši galeriji? Skrajni čas, da se spoznamo! Če nas prepričaš, ti bomo namenili razstavni termin v Galeriji Media Nox ali v E-galeriji Web Nox ter plačilo razstavnine.

Are you an artist under 35? Never had an exhibition at our gallery? It’s about time we get to know you better! Send us Your application and earn an exhibitory spot in the Media Nox Gallery or Web Nox E-Gallery along with an exhibition fee.

 
Ime / Name *
Ime / Name
Datum rojstva / Date of Birth *
Datum rojstva / Date of Birth
Naslov / Address *
Naslov / Address
http://
Največ 200 znakov / Max. 200 characters
Največ 200 znakov / Max. 200 characters
Največ 200 znakov / Max. 200 characters
Do 5 del, formati .jpeg, .png, .pdf, .mpeg, … Dovoljene so tudi povezave na YouTube, Vimeo, Flickr, Dropbox, WeTransfer, ipd. Up to 5 past works in .jpeg, .png, .pdf, or other formats ... Links to YouTube, Vimeo, Flickr, Dropbox, WeTransfer and similar services are also allowed.
Potrditev avtorstva in soglasje za obdelavo / Application confirmation and privacy agreement *
[SLO] S prijavo na spletni strani Galerije Media Nox sprejemam pogoje poslovanja MKC Maribor in izjavljam, da sem edini/a avtor/ica oddanih del in predlogov projektov, ter jamčim za resničnost podanih podatkov. Zavodu MKC Maribor dajem soglasje za obdelavo in arhiviranje vnešenih osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR). [ENG] By signing up on the Media Nox website, I accept the terms and conditions of MKC Maribor and declare that I am the only author of the submitted works and project proposals, and I guarantee the authenticity of the given data. I give MKC Maribor Office consent to the processing and archiving of personal data entered, in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).