JANEZ KLENOVŠEK


FOTOESENCE

 

IZ NAŠE SPLETNE TRGOVINE


BIOGRAFIJA

Po Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani je eno leto deloval kot asistent pri fotografu Damjanu Švarcu. Zase pravi, da je otrok gledališča, ki je interes do slednjega podedoval v družini. To je bila za sicer športnega navdušenca le še dodatna iskrica v odnosu s fotografijo. Kot glavnega vzornika navaja fotografa Angela Božaca, preko katerega je gradil svoj individualni odnos do fotografske estetike. Ker je v svet profesionalnega ukvarjanja s fotografijo vstopil razmeroma pozno, nima nostalgičnega odnosa do analogne fotografije ali bolje rečeno, do kamer. Digitalno orodje omogoča neobremenjeno zajemanje fotografij točno tukaj in točno zdaj, četudi s telefonom. Ravno s telefonsko kamero že dve leti razvija svoj »življenjski trip« in ga javnosti posreduje preko socialnih omrežij (FB, Instagram). Spontano nastale fotografije vzporedno sestavljajo več različnih serij, ki o njihovem avtorju povedo predvsem dvoje: da ga v fotografiji zanimajo linije in da ostaja vsebinsko neobremenjen. Zajame tisto, kar v danem trenutku preusmeri njegovo pozornost, ni pomembno ali bo zanimivo tudi gledalcu. Dobrega fotografa, kakor pravi sam, naredi predvsem njegova lastna iskrenost do medija in vsebine. 

Janez Klenovšek je Mariborčan, ki ga srečate tudi v društvih Kombajn in Glas Podzemlja, največkrat pa na različnih dogodkih po mestu, kjer za objektivom skrbi za njihovo lično plat. 

 

BIOGRAPHY

After he finished High School of Design and Photography in Ljubljana, he worked for one year as an assistant to a photographer Damjan Švarc.  He says for himself that he is a child of theatre, who inherited this interest in the family. Being a sport enthusiast is just an additional spark in his relation with photography. He indicates that his main role model is a photographer Angelo Božac, whose work was the basis for creating his individual relationship towards photographic aesthetics. Since he entered the world of professional photography relatively late, he doesn't have a nostalgic relationship towards analog photography – or precisely, towards cameras. Digital tool allows him to indulge into a carefree capture of photos right here and right now, even though they are shot by a phone. With his phone camera he has been developing a personal »life trip« for two years, sharing it publicly via social networks (FB, Instagram). Spontaneously taken photographs create different series, primarily describing these two features about their author:  he is interested in lines in a photograph and he stays carefree in their contents. He captures subjects which grab his attention at a specific moment, and it isn't important whether a viewer find it interesting as he does.  He says that being a good photographer means having own sincerity towards medium and content. 


Janez Klenovšek from Maribor, can also be seen in community organisations such as Kombajn and Glas Podzemlja (Voice of Underground). He often follows different events in the town, giving them a personal image behind the lens.


IZBRANI PROJEKTI / PROJECTS

 • uradni fotograf Borštnikovega srečanja, SNG Maribor (2010)

 • fotograf za Festival Prestopi/Crossings, Maribor (2012)

 • fotograf za Mayo Milenovič Workman:

 • *Slišim z očmi / I here with my eyes, Maribor (2011)

 • *Guernica Continuum, Maribor (2012)

 • *Namišljena resnica / Virtual truth, Ljubljana (2013)

 • fotograf za otvoritve razstav v Lisabird's Art Collective, Dunaj, Avstrija:

 • *Lisabird's Art Collective 2 (2011)

 • *Pier Stockholm (2013)

 • *Wolfgang Grinschgl: Atem (2013)

 • uradni fotograf otvoritve Fluorescent Umwelt Public Space Intervention, Umetnostna galerija Maribor (2014)

 • Narcissus, Gledališče Glej, Ljubljana (2014 – 2015)

 • uradni fotograf dogodkov KID KIBLA (2014 - 2016)

 • Umetniki + UGM za Botrstvo v Sloveniji, Umetnostna galerija Maribor (2015)

 

RAZSTAVE / EXHIBITIONS

 • samostojna razstava 'Pum Notica' v Evropskem kulturnem in tehnološkem centru Maribor (2013)

 • skupinska fotografska razstava Človek pred tridesetim letom besede mladost ne razume, Galerija Media Nox, Maribor (2014)

 • samostojna razstava ZIZ, Vetrinjski dvor, Maribor (2014)

 • skupinska razstava ODKLONI, GT22 (2014)

 • #MIŠNICARAZSTAVLJA: skupinska fotografska razstava 'European Photo Youth 2014', GT22 (2014)

 • skupinska razstava SKUPAJ, Vetrinjski dvor, Maribor (2015)

 • samostojna razstava GLAS PODZEMLJA, Studio Glas Podzemlja, Maribor (2015)

 • skupinska razstava HIDE AND SEEK, Galerija Hladilnica Pekarna (2015)

 • samostojna razstava Luna in oblaki, Čajnica Čajek, Maribor (2015)

 • samostojna razstava na 22. obletnica Kulturnega centra Pekarna, SCENA 2016, MC Pekarna (2016)

 • samostojna razstava na ILGOVO 2016, DELO REŽIJSKEGA OBRATA SKOZI OBJEKTIV, Galerija, Šentilj (2016)

 • skupinska razstava MKC 2016 v sliki, Hostel Pekarna, Maribor (2016)


Kuratorka: Petra Čeh; kamera in web design: Igor Unuk; produkcija: Galerija Media Nox