P R E M E N E

Razstava del študentov Oddelka za likovno umetnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru

1. - 15. junij 2016

galerija Media Nox, Maribor


 

PREMENE

 

Kar je videti, ni samo to. 

Je mnogo več.  Je pot: ki je vrojenost, danost, vzgoja, študij, delo, življenje. Spoznanja!  Ki pa že morajo biti taka, da je v njih zaznavna pozicija mišljenja, svetovnonazorska drža, stališče. Venomer znova z neprikritim zanimanjem opažam, kako pomenljivo se kažejo temelji, izhodišča, vplivi študijske materije, tudi zavezanost pedagoškim in umetniškim orientacijam profesorjev. Imenitno se mi zdi, ko zaznavam zglede, navdih, ki ga naši študenti črpajo iz pričevalnosti umetniških opusov svojih učiteljev. Tako kot pogled na svet okoli njih poganja vedoželjnost, silna mladostna in kreativna moč. Zato, da se izrazi. 

 

Odkrivanje reprezentacije tega v dobrih, kakovostnih artefaktih študentov likovne umetnosti je seveda le ena od observacij. Videti je kot zaveza kakovosti v iskanju lastnega izraza. Odkriva formalni značaj umetniškega dela, ki pa ga pravzaprav še najlažje opredelimo po zaznanih stilnih premisah. Slogovne označevalce je seveda potrebno razumeti kot projekcije vizualnih ključev in strategij, istovetenje z značilnostmi umetniškega in pač kot označevalce premen. So kot znamenja in uvid v stopnjorazvoja in obet presežnosti. Tistega, kar izven premen biva kot moč, kot avtonomno pričevanje umetniškega.  Kar je kot tako vseskozi prisotno. In se meri kot pristno in bitno. Kar ni podvrženo premenam. Torej, v odločenosti, da se lastni duhovni in ustvarjalni značaj osmisli z odprtostjo, poglobljenostjo, z izrazno izbrušenostjo, izpovedno močjo, duhovno odprtostjo. Z neponovljivim vpisom Biti, z umetnino!

                                    

Janez Balažic

 Fotografije postavitve razstave v Media Noxu

Foto: Janez Klenovšek

 

Fotografije z otvoritve razstave Premene, 1. 6. 2016

Foto: Janez Klenovšek

 
 

Digitalna knjiga vtisov

 

Po ogledu razstave vas vabimo, da v spodnjem obrazcu zapišete svoje vtise. Hvala!

 
Ime in priimek *
Ime in priimek