Skupinska razstava

2X15 - Fotograf in kustos v tandemu

15. januar 2016 - 15. februar 2016

galerija Media Nox, Maribor


Fotografska razstava je delo študentov tretjega letnika dodiplomskega študijskega programa Umetnostna zgodovina na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, pod mentorstvom izr. prof. dr. Marjete Ciglenečki. Z njo želimo predstaviti trenutno ustvarjalno moč mariborskih in okoliških fotografov. Izbrani avtorji so različnih generacij in ustvarjalnih usmeritev. Kot častnega gosta izpostavljamo Stojana Kerblerja, dolgoletnega člana mariborskega fotokluba, ki je leta 1971 sodeloval na razstavi Mariborski krog in je eden najbolj prepoznavnih slovenskih fotografov v svetovnem merilu. 

Ostali sodelujoči avtorji so: Herman Viktor Čater, Bogo Čerin, Boris Farič, Iris Anam Cara, Stojan Kerbler, Maja Modrinjak, Srdan Mohorič, Nino Peček, Gregor Radonjič, Branimir Ritonja, Maja Šivec, Damjan Švarc, Tanja Verlak, Tadej Vindiš, Boris Voglar.

Razstava je nastala v sodelovanju z Mladinskim kulturnim centrom Maribor, Galerijo Media Nox in Fotoklubom Maribor.

 


 

2 x 15

Fotograf in kustos v tandemu

 

Študentje umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru v zadnjem letu dodiplomskega študija v skladu s študijskim programom pripravijo razstavo, ki se je morajo lotiti povsem samostojno, čeprav ob mentorstvu nosilke predmeta. Skupaj določimo krovno temo, navadno sestavimo nabor potencialnih razstavljavcev, stik z njimi pa morajo navezati študentje sami. Z njihovo pomočjo nato izberejo dela za razstavo in pripravijo besedila za katalog. Zapisi so kratki, sežeti; po navadi je to najtežje. Kako v nekaj stavkih povedati bistvo in zraven nanizati še nekaj pojasnilnih podatkov? Za mnoge je študentska razstava prva priložnost neposrednega in tesnega sodelovanja z umetniki, prav vsi pa spoznajo proces nastajanja razstave. Večina si dotlej ni predstavljala, koliko opravil je potrebnih, da lahko na dan otvoritve likovna dela svečano predamo javnemu ogledu. Razstava v tretjem študijskem letu umetnostne zgodovine je dobra izkušnja, ki študentom kasneje predstavlja tudi lepo referenco za vključevanje v aktualno likovno prizorišče.

Letošnja krovna tema je fotografija, ustvarjalce smo iskali med člani Fotokluba Maribor, zraven pa povabili tudi nekaj nečlanov, ki so vzbudili pozornost študentov. Leti 2015 in deloma tudi 2016 sta v Mariboru zaznamovani s fotografijo. Umetnostna galerija je pripravila retrospektivo Ivana Dvoršaka (1934–2013), enega najzaslužnejših članov Mariborskega kroga, Fotoklub Maribor pa je s posebnima razstavama počastil obletnici svojih članov Zore Plešnar (90 let) in Iva Čerleta (80 let), oba sta leta 1971 sodelovala na prelomni razstavi Fotografija mariborskega kroga. Žal je v letu 2015 preminil izjemen mariborski fotograf in slikar, Zmago Jeraj (1937–2015); enako kot Dvoršak je bil nepogrešljiv pri zorenju skupine fotografov, ki jih povezujemo z imenom Mariborski krog. Naše spraševanje o fotografiji v Mariboru in njegovi širši okolici danes se načrtno ozira k sedemdesetim letom 20. stoletja, ko se je v okviru Fotokluba Maribor zgodil veliki prodor slovenske fotografije v mednarodni prostor. Tako nikakor ni naključje, da smo kot častnega gosta k razstavi povabili Stojana Kerblerja, ki je dvanajst let nosil prestižni naziv najbolj uspešnega slovenskega in jugoslovanskega fotografa. S svojo prislovično naklonjenostjo mladim se je vabilu odzval na zanj značilen način – za razstavo je pripravil nekaj povsem novih fotografij. Drugi razstavljavci pripadajo različnim generacijam in tudi raznolikim pogledom na poslanstvo fotografije; za vsakega so študentje pripravili komentar. Dandanašnji fotografija v Mariboru in njegovem okolju ne izkazuje kompaktnosti in enovitega značaja, kakor se nam iz današnje perspektive predstavlja Fotoklub Maribor iz sedemdesetih let. Vendar je očitno, da je fotografija v Mariboru močan in vpliven medij in da se ji predano, z veliko znanja in raziskovalne sle posvečajo ustvarjalci s prepoznavnim osebnim slogom – takšne so bile ugotovitve študentov ob zaključku priprav na razstavo.

Razstavni projekt mariborskih študentov umetnostne zgodovine, letos je že peti po vrsti, je v svoje programe vključil Mladinski kulturni center Maribor, ki je omogočil izdajo kataloga in poskrbel za promocijo dogodka, na voljo pa nam je tudi njihovo razstavišče Media Nox. Letos so nam strokovno pomoč nudili tudi v Fotoklubu Maribor in nam za postavitev dela razstave odstopili Fotogalerijo Stolp. Vsem podpornikom, zlasti pa umetnikom, ki so z naklonjenostjo sodelovali z mladimi kustosi, se iskreno zahvaljujemo!

 

Marjeta Ciglenečki

 

Fotografije postavitve / Sara Žerjav / 12.1.2016


Fotografije otvoritve / Branimir Ritonja / 15.1.2016

 

Katalog razstave


Digitalna knjiga vtisov

Če ste si razstavo ogledali lahko v spodnjem obrazcu zapišete svoje vtise. Hvala!

 
Ime in priimek *
Ime in priimek